พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. มทบ.๒๓,ม.๖,ม.พัน ๖ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี พันเอกวรทัต สุพัฒนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็นประธาน เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีพระครูสุตธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ (ประธานฝ่ายสงฆ์) พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


     ในงานนี้มี คณะสงฆ์ จาก มจร.วิทยาเขตขอนแก่น,ผู้บังคับบัญชา นายทหาร มทบ.๒๓,ม.๖,ม.พัน ๖ พุทธศาสนิกชน ร่วมกว่า ๕๐๐ รูป/คน ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย นายวัชรพงษ์ ผาบจันดา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th