ประชุม คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2555

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระเทพกิตติรังษี เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งขอราชการที่เกี่ยวข้องสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นายณัฐพล แก้วขันธ์ (อดีต สจ.ขอนแก่น เขต ๑) พร้อมด้วย นางปณิดา แก้วขันธ์ (สจ.ขอนแก่น เขต ๑) ได้ถวายหนังสือสวดมนตร์ แปล ฉบับจังหวัดขอนแก่น ให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

ข่าวโดย อินตอง ชัยประโคน


© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th