พระปรีดา รตนปิยธมฺมวาที บริจาคใบลาน

    เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปรีดา รตนปิยธมฺมวาที / พลเมืองดี นิสิตสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อยู่ที่วัดป่าสามัคคีธรรม ต.จรเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้บริจาค ใบลาน จำนวน ๕ ผูก ให้กับหอพุทธศิลป์ โดยมี นายสุนทร เสนาซุย หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดปละเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการบริจาคครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองแล้ว

โครงการ KM หอพุทธศิลป์ © สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๓๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗
เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ปรับปรุงล่าสุด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, ปรับปรุงโดย นายบูชิตร์ โมฆรัตน์